Select Page

KVHV-Brussel

De apolitieke en onafhankelijke overkoepelende vereniging voor Brusselse studenten

 
Sorry, no events were found.

Leden

Geschiedenis

De Brusselse KVHV-afdeling werd tijdens het academiejaar 1975-1976 gesticht door Dirk Weemaes, Dirk Declercq, Bruno De Cleen, studenten aan de Vlekho, en Eddy Vonckx, student aan de Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius Brussel (de huidige Hogeschool Universiteit Brussel). Zij legden het accent vooral op de Groot-Nederlandse gedachte en richtten zich in principe tot alle Vlaamse katholieke universiteitsstudenten in Brussel.  Uit deze tijd komt ook deze passage uit “Stroomopwaards” de eerste editie uitgegeven in januari 1976

“ KVHV-Brussel is een studentenvereniging die zich tot alle hogeschoolstudenten van Brussel richt en die zich actief in de Vlaamse Beweging, welke zij in een Nederlands perspectief, opstelt. KVHV-Brussel zal dan ook niet nalaten, ieder laks of dubbelzinnig optreden dat met de toekomst van ons Volk verband houdt, aan de kaak te stellen. In dat verband is KVHV-Brussel de mening toegedaan dat enkel een tweeledig federalisme een eerste stap betekent naar het Europa der Volkeren. Ter vrijwaring van de vrijheid der volkeren is een actieve stellingname tegen de communistische propaganda – en dit met alle middelen die KVHV-Brussel daartoe nuttig acht – essentieel.”

In het begin van het academiejaar 1982–1983 werd de fakkel weer opgenomen door twee leden van KVHV Leuven die naar de UFSAL kwamen, nl. Kris Erauw en Kris Moeremans, en drie UFSAL-studenten: Philippe Asscherickx, Bart Clinckaert en Filip Martens. Deze wensten de UFSAL om te bouwen tot een thuis voor de Vlaamse studentenbeweging in Brussel. De werking doofde echter opnieuw uit nadat de praesidiumleden na het behalen van hun kandidaatsdiploma naar Leuven trokken.

In 1990 werd de werking definitief terug opgestart, maar ditmaal als de koepel van de verschillende studentenverenigingen aan de Vlaamse katholieke hogescholen, waardoor de senior van het KVHV de titel Senior Seniorum kreeg opgespeld. De eerste lid-verenigingen waren Aloisiana, Vlekho, Bruxellas, Carpe Diem, HONIM, Pro Cervisia en het Katholiek Studentencorps te Brussel. Toen de werking halverwege 1992–1993 weer stilviel ten gevolge van financiële problemen, werd de fakkel tijdelijk overgenomen door de toenmalige praeses van Aloisiana. Pas een vol jaar later, in het voorjaar van 1994, werd onder impuls van Andries Busschaert en Jorn De Coninck het Verbond opnieuw geactiveerd. Intussen waren er aan de EHSAL en de Vlekho een aantal studentenclubs opgericht die ook in het Verbond werden opgenomen: Mercator, Havel, Bresk, St.O.R.M en Cleopatra, evenals de weekendclub Moeder Egmont uit Zottegem, terwijl Marie-Haps opgevolgd werd door Ara Lingua. Er werd een Verbondslied geschreven door de legendarische machinist Christophe Van Coppenolle. In 1997 splitste het KVHV zich af van het AKVHV, waardoor het zich louter toespitste op het studentikoze en niet meer op het politieke, tot op de dag van vandaag is dit nog altijd zo.

Stilaan bouwde het Verbond een goede werking uit wat tot uiting kwam door maandelijkse seniorenraden en de jaarlijkse legendarische viertwintiguren cantussen. Ook werden er regelmatig massacantussen en rollingen voor alle aangesloten clubs georganiseerd. Er werd een werkgroep traditie opgericht om het studentikoos erfgoed te bewaren en vergeten studentenliederen terug aan te leren. Ook verscheen elk trimester het tijdschrift Verbondsberichten. Na de millenniumwisseling sloten ook de clubs van de toenmalige Irishogeschool (Irioka en Perkilo) zich aan bij het KVHV. In 2001 fusioneerden Haawee (de opvolger van Vlekho sinds 1997) en Pro Lingua (de opvolger van Ara Lingua sinds 1999) tot Pro Gaudio. Het dertigjarig bestaan van het Verbond werd in 2006 gevierd met een galabal en een cantusweek. Moeder Egmont stapte in 2006 over naar het Seniorenkonvent Ghendt. In mei 2007 sloot Kuba, de overkoepelende faculteitskring van de Katholieke Universiteit Brussel, zich aan bij het KVHV. [1]

Sindsdien is het KVHV nog verder uitgegroeid tot de overkoepelende kring voor de huidige studentenverenigingen. Zo wordt er jaarlijks een bierkoning en bierkoningin wedstrijd gehouden en is er ook steeds een spannende Olympics om de gezonde competitie er in te houden. Naast het organiseren van rijkelijk gevulde studentikoze activiteiten is het KVHV ook de directe verbinding met de scholen, nu KULeuven campus Brussel en Odisee de co-hogeschool, waaraan de verenigingen en clubs aan verbonden zijn.

Op heden zijn er zes studentenverenigingen en drie studentenclubs aangesloten onder het K.V.H.V. en deze zijn Aloisiana, Bruxellas, Carpe Diem, Cleopatra, Honim, Irioka, KUBA, Pro Gaudio en ST.O.R.M.

 

[1] http://nl.wikisage.org/wiki/KVHV_Brussel

 

Praesidium

Tinne

Tinne

Senior

Tinne is een jonge dame die haar studentencarrière startte bij de studentenvereniging KUBA waar ze schachtentemmer en Sport& Cultuur werd. Ze is verder gegaan bij de vrouwenclub Cleopatra waar ze schachtentemster werd en schopte het ook tot seniorita. Afgelopen jaar was ze al Ab actis bij het K.V.H.V. en nu, in het jaar 2021-2022, neemt ze de rol van senior K.V.H.V. op zich.
Wannes

Wannes

Vice

Een fijne kerel van waarvan het studentenleven een andere start had dan de meesten. Door zijn aanwezigheid viel hij op bij de mannenclub Carpe Diem waar hij toen zijn intrede maakte. Hij nam direct na zijn schachtenjaar de functie van Vice-praeses op en zal dit jaar daar ook schachtenmeester zijn. Voor het K.V.H.V. zal Wannes Vice-praeses zijn om alles te voorzien van de juiste finishing touches.
Thibaut

Thibaut

Cantor

Een goedlachse kerel uit het Limburgse met het hart op de juiste plaats. Thibaut begon bij de studentenvereniging Pro Gaudio en nam een vliegende start als vice-praeses en in dat zelfde jaar werd hij ook gevraagd om de mannenclub Carpe diem te vervoegen. Dit jaar zal hij zijn werk hebben want niet alleen heeft hij de hoogste eer om zichzelf praeses te noemen bij Pro Gaudio, ook is hij Vice-praeses bij Carpe Diem en tot slot ook Cantor K.V.H.V. om zijn engelenstem gesmeerd te houden.
Sebastiaan

Sebastiaan

Quaestor

Een geëngageerde kerel met een duidelijk doel, van onze prachtige stad Brussel een plaats maken voor alle studenten. Sebastiaan kwam Brussel binnen en zijn oog viel onmiddellijk op de studentenvereniging Irioka. Na eerst een jaartje Dux festi te zijn neemt hij dit jaar de mooie functie van Praeses op. Al sinds vorig jaar was hij al actief binnen het K.V.H.V. en is hij nu twee jaar op een rij een zeer betrouwbare Quaestor.
Aerin

Aerin

Ab Actis

Een vrolijke dame met een rijkgevuld studentenleven! Aerin begon vlak voor corona aan haar schachtenjaar bij de studentenvereniging waar zij zich het beste bij voelde, ST.O.R.M. Later werd ze deel van het Public relations duo en dit jaar zet ze zich sportief in en bekleedt ze de functie van Sport & Cultuur. Daarnaast zet ze zich ook in om de Ab actis te zijn bij K.V.H.V. en daar alles in goede banen te leiden.

Iñaki

Iñaki

Dux Gala

Een echte man met een plan! Iñaki startte zijn Brussels avontuur bij de vereniging van zijn dromen, KUBA, en daar was hij direct na zijn schachtenjaar gepromoveerd tot Praeses, aangezien hem dit zo goed af ging neemt hij deze functie gewoon nog een jaar op! Naast Praeses van KUBA neemt hij binnen het K.V.H.V. ook de functie van Dux festi op om zo het uitgesteld Lustrumbal tot een mooi eind te brengen.
Kimberly

Kimberly

PR

Wie Kim zegt, kan bijna niet anders dan direct Honim te zeggen. Bij Honim heeft ze al menig functie gehad. Ze begon als Dux festi en Public relations om het jaar daarna Vice-praeses en opnieuw public relations te zijn en nu, de afgelopen twee jaar zet zij zich ten volste in als Senior van haar geliefde studentenvereniging. Dit jaar zal zij ook Public relations zijn bij het K.V.H.V. en na haar vele zal dit zeker moeten lukken.

Pro-senioren

1975 – 1977 Dirk Weemaes

1982 – 1983 Filip Martens

1990-1991 Thomas Baert

1991-1992 Luc Peeters

1992-1993 Lode Garmyn

1993-1994 Herbert Van Den Houte

1994-1995 Frank Deneys

1995-1996 Tom Carnewal

1996-1997 Gilles Rasson

1997-1998 Kurt Beelen

1998-1999  Kristof Kinschots

1999-2000  Erik Van Eecke

2000-2001 Kinnie Dendas

2001-2002 Koen Samyn

2002-2003 Mathieu Verstichelen

2003-2004 Philippe Gevaert

2004-2005 Werner Leemans

2005-2006 Lienert Van Coillie

2006-2007 Christophe Anciaux

2007-2008 Jeroen Delie

2008-2009 Dries Nys

2009-2010 Brecht Coenegrachts

2010-2011 Charlotte Capelle

2012-2013 Andries De Clippeleir

2013-2014 Charles Vanmarsenille

2014-2015 Timo Van Lerberghe

2015-2016 Daen De Boose

2016-2017 Cedric Vereeken

2017-2018 Daan Schouterden

2018-2019 Jana Van Vynckt

2019-2020 Pieter-Jan De Bruycker

2020-2021 Pieter-Jan De Bruycker

Contact