KVHV-Brussel

De apolitieke en onafhankelijke overkoepelende vereniging voor Brusselse studenten

Leden

 • Aloisiana

  Studentenvereniging Handelswetenschappen, Business Administration, Handelsingenieur en bedrijfsmanagement

 • Honim

  Studentenvereniging Toegepaste informatica, Organisatie & Management, Bedrijfsmanagement en Sociaal Werk

 • Bruxellas

  Studentenclub voor mannen

 • Storm

  Studentenvereniging Handelswetenschappen, Handelsingenieur en bedrijfsmanagement

 • Irioka

  Studentenvereniging Ergotherapie, Medische Beeldvorming, Oogzorg, Verpleegkunde, milieu en preventiemanagement

 • Cleopatra

  Studentenclub voor vrouwen

 • KSC Bezem

 • Carpe Diem Brussel

  Studentenclub voor mannen

   

 • Kuba

  Studentenvereniging Rechten

 • Pro Gaudio

  Studentenvereniging Toegepaste taalkunde, lerarenopleiding en handelswetenschappen

Geschiedenis

De Brusselse KVHV-afdeling werd tijdens het academiejaar 1975-1976 gesticht door Dirk Weemaes, Dirk Declercq, Bruno De Cleen, studenten aan de Vlekho, en Eddy Vonckx, student aan de Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius Brussel (de huidige Hogeschool Universiteit Brussel). Zij legden het accent vooral op de Groot-Nederlandse gedachte en richtten zich in principe tot alle Vlaamse katholieke universiteitsstudenten in Brussel.  Uit deze tijd komt ook deze passage uit “Stroomopwaards” de eerste editie uitgegeven in januari 1976

“ KVHV-Brussel is een studentenvereniging die zich tot alle hogeschoolstudenten van Brussel richt en die zich actief in de Vlaamse Beweging, welke zij in een Nederlands perspectief, opstelt. KVHV-Brussel zal dan ook niet nalaten, ieder laks of dubbelzinnig optreden dat met de toekomst van ons Volk verband houdt, aan de kaak te stellen. In dat verband is KVHV-Brussel de mening toegedaan dat enkel een tweeledig federalisme een eerste stap betekent naar het Europa der Volkeren. Ter vrijwaring van de vrijheid der volkeren is een actieve stellingname tegen de communistische propaganda – en dit met alle middelen die KVHV-Brussel daartoe nuttig acht – essentieel.”

In het begin van het academiejaar 1982–1983 werd de fakkel weer opgenomen door twee leden van KVHV Leuven die naar de UFSAL kwamen, nl. Kris Erauw en Kris Moeremans, en drie UFSAL-studenten: Philippe Asscherickx, Bart Clinckaert en Filip Martens. Deze wensten de UFSAL om te bouwen tot een thuis voor de Vlaamse studentenbeweging in Brussel. De werking doofde echter opnieuw uit nadat de praesidiumleden na het behalen van hun kandidaatsdiploma naar Leuven trokken.

In 1990 werd de werking definitief terug opgestart, maar ditmaal als de koepel van de verschillende studentenverenigingen aan de Vlaamse katholieke hogescholen, waardoor de senior van het KVHV de titel Senior Seniorum kreeg opgespeld. De eerste lid-verenigingen waren Aloisiana, Vlekho, Bruxellas, Carpe Diem, HONIM, Pro Cervisia en het Katholiek Studentencorps te Brussel. Toen de werking halverwege 1992–1993 weer stilviel ten gevolge van financiële problemen, werd de fakkel tijdelijk overgenomen door de toenmalige praeses van Aloisiana. Pas een vol jaar later, in het voorjaar van 1994, werd onder impuls van Andries Busschaert en Jorn De Coninck het Verbond opnieuw geactiveerd. Intussen waren er aan de EHSAL en de Vlekho een aantal studentenclubs opgericht die ook in het Verbond werden opgenomen: Mercator, Havel, Bresk, St.O.R.M en Cleopatra, evenals de weekendclub Moeder Egmont uit Zottegem, terwijl Marie-Haps opgevolgd werd door Ara Lingua. Er werd een Verbondslied geschreven door de legendarische machinist Christophe Van Coppenolle. In 1997 splitste het KVHV zich af van het AKVHV, waardoor het zich louter toespitste op het studentikoze en niet meer op het politieke, tot op de dag van vandaag is dit nog altijd zo.

Stilaan bouwde het Verbond een goede werking uit wat tot uiting kwam door maandelijkse seniorenraden en de jaarlijkse legendarische viertwintiguren cantussen. Ook werden er regelmatig massacantussen en rollingen voor alle aangesloten clubs georganiseerd. Er werd een werkgroep traditie opgericht om het studentikoos erfgoed te bewaren en vergeten studentenliederen terug aan te leren. Ook verscheen elk trimester het tijdschrift Verbondsberichten. Na de millenniumwisseling sloten ook de clubs van de toenmalige Irishogeschool (Irioka en Perkilo) zich aan bij het KVHV. In 2001 fusioneerden Haawee (de opvolger van Vlekho sinds 1997) en Pro Lingua (de opvolger van Ara Lingua sinds 1999) tot Pro Gaudio. Het dertigjarig bestaan van het Verbond werd in 2006 gevierd met een galabal en een cantusweek. Moeder Egmont stapte in 2006 over naar het Seniorenkonvent Ghendt. In mei 2007 sloot Kuba, de overkoepelende faculteitskring van de Katholieke Universiteit Brussel, zich aan bij het KVHV. [1]

Sindsdien is het KVHV nog verder uitgegroeid tot de overkoepelende kring voor de huidige studentenverenigingen. Zo wordt er jaarlijks een bierkoning en bierkoningin wedstrijd gehouden en is er ook steeds een spannende Olympics om de gezonde competitie er in te houden. Naast het organiseren van rijkelijk gevulde studentikoze activiteiten is het KVHV ook de directe verbinding met de scholen, nu KULeuven campus Brussel en Odisee de co-hogeschool, waaraan de verenigingen en clubs aan verbonden zijn.

Op heden zijn er zes studentenverenigingen en drie studentenclubs aangesloten onder het K.V.H.V. en deze zijn Aloisiana, Bruxellas, Carpe Diem, Cleopatra, Honim, Irioka, KUBA, Pro Gaudio en ST.O.R.M.

[1] http://nl.wikisage.org/wiki/KVHV_Brussel

Praesidium

Sebastiaan

Praeses

Een geëngageerde kerel met een duidelijk doel: van onze prachtige stad Brussel een thuis maken voor alle studenten. Sebastiaan kwam Brussel binnen en zijn oog viel onmiddellijk op de studentenvereniging IRIOKA. Na eerst een jaar Dux festi te zijn neemt hij vorig jaar de mooie functie van Praeses op. Sinds drie jaar is hij al actief binnen het K.V.H.V., na twee jaar quaestor te zijn, neemt hij in 2022-2023 het seniorschap op zich.

Laura

Vice

Een gedreven en gepassioneerd studente milieu-en preventiemanagement: Laura vormt al drie jaar een vaste waarde in het Brusselse studentenlandschap. Zij startte haar avontuur als schacht bij IRIOKA en is er reeds twee jaar actief lid van het praesidium als Dux Festi. Naast het organiseren van het uitgaansleven vervult Laura vol toewijding de rol van vice-praeses binnen het K.V.H.V.

Juliette

Cantor

Een goedlachse dame uit het Kortrijkse met het hart op de juiste plaats. Juliette begon bij studentenvereniging IRIOKA en nam een vliegende start als schachtentemmer ook werd ze gevraagd bij vrouwenclub Cleopatra. Als keizercantor bij Cleopatra smeert ze dit jaar haar engelenstem als Cantor Cantorum.

Kim

Quaestor

Wie Kim zegt, kan bijna niet anders dan direct Honim te zeggen. Bij Honim heeft ze al menig functie gehad. Ze begon als Dux festi en Public relations om het jaar daarna Vice-praeses en opnieuw public relations te zijn en nu, de afgelopen twee jaar zet zij zich ten volste in als Senior van haar geliefde studentenvereniging. Dit jaar zetelt ze voor de tweede keer in het K.V.H.V.-praesidium als quaestor.

Aerin

Abactis

Een vrolijke dame met een rijkgevuld studentenleven! Aerin begon vlak voor corona aan haar schachtenjaar bij de studentenvereniging ST.O.R.M. Tijdens haar drie praesidiumjaren bij ST.O.R.M. heeft ze de functies van public relations, sport en cultuur en cantor vervuld. Ook maakt ze dit jaar de tweede keer op rij uit van het K.V.H.V.-Praesidium als Ab Actis.

Gil

PR

Gil is een geboren en getogen Brusselaar. Zijn liefde voor Brussel vertaalt zich in zijn engagement binnen het studentenleven. Zo is hij begonnen bij KUBA in 2017 en heeft hij als Dux Festi en Vice-Praeses bij Pro Gaudio gestaan. Dit jaar kan hij zich Praeses van Pro Gaudio noemen en zo de studentikoze tradities aan de nieuwe generatie meegeven. Binnen K.V.H.V. Brussel vervult hij de functie van PR omwille van zijn netwerk in Brussel. Hiermee wil hij Brussel terug op de kaart zetten.

Pro-senioren

 • 1975-1977 Dirk Weemaes
 • 1982-1983 Filip Martens
 • 1990-1991 Thomas Baert
 • 1991-1992 Luc Peeters
 • 1992-1993 Lode Garmyn
 • 1993-1994 Herbert Van Den Houte
 • 1994-1995 Frank Deneys
 • 1995-1996 Tom Carnewal
 • 1996-1997 Gilles Rasson
 • 1997-1998 Kurt Beelen
 • 1998-1999 Kristof Kinschots
 • 1999-2000 Erik Van Eecke
 • 2000-2001 Kinnie Dendas
 • 2001-2002 Koen Samyn
 • 2002-2003 Mathieu Verstichelen
 • 2003-2004 Philippe Gevaert
 • 2004-2005 Werner Leemans
 • 2005-2006 Lienert Van Coillie
 • 2006-2007 Christophe Anciaux
 • 2007-2008 Jeroen Delie
 • 2008-2009 Dries Nys
 • 2009-2010 Brecht Coenegrachts
 • 2010-2011 Charlotte Capelle
 • 2012-2013 Andries De Clippeleir
 • 2013-2014 Charles Vanmarsenille
 • 2014-2015 Timo Van Lerberghe
 • 2015-2016 Daen De Boose
 • 2016-2017 Cedric Vereeken
 • 2017-2018 Daan Schouterden
 • 2018-2019 Jana Van Vynckt
 • 2019-2020 Pieter-Jan De Bruycker
 • 2020-2021 Pieter-Jan De Bruycker
 • 2021-2022 Tinne
 • 2022-2023 Sebastiaan

Contact